Säkerhet & Miljö

Våra bussförare är professionella och framför sitt fordon på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med Sveriges trafiklagar/förordningar och naturligtvis vår egen Trafiksäkerhetspolicy.

Samtliga bussar är utrustade med säkerhetsbälten och alkolås. Dessutom genomförs årligen dubbla bromstester på våra bussar.

Miljöpolicy

Miljömedvetenhet en viktig och självklar del av vår verksamhet och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår miljöpolicy. Det gör vi genom målmedvetna satsningar för att minska miljöbelastningen i alla delar av verksamheten.